Privatlivspolitik – Læs her! 


Om os

Peter Holm er uddannet guldsmed hos Ole Lynggaard Copenhagen i 2010,hvorefter han fik arbejde som guldsmed hos Boas Smykker. Der arbejdede han med at sætte Shamballa Jewels i produktion i Danmark. 

Arbejdet bestod i optimering af produktion, støbning, arbejde med mastermodeller, klargøring af modeller til gummiforme, lave gummiforme og udvikle metoder til smartere gummiforme.

Her blev hans passion for støberi vagt. Peter startede derfor Holms Støbeteknik i 2015.

Støberiet drives idag af Peter og hans kone Bettina, samt 7 medarbejdere.

Bettina har gennem 6 år arbejdet hos Ole Lynggaard Copenhagen, hvor hun har tilegnet sig
stor viden om at arbejde med voks. 

Bettina har ligeledes arbejdet ved Boas Smykker i 3 år omkring Shamballa Jewels produkter hvor hendes ekspertise omkring arbejde med voks og isætning af brillanter i voks inden støb, kom til stor hjælp.

Holms Støbeteknik holder til i Vestsjælland, Danmark

Vi støber hver dag i alle legeringer

Vi er stolte over at være medlem af Københavns Guldsmedelaug 

Kjøbenhavns Guldsmedelaug er stiftet i 1429 ved Laugsskrå givet af Kong Erik
af Pommern og Dronning Filippa og er et af Danmarks og måske verdens ældste laug.

Laugets formål

– at repræsentere guldsmedestanden og værne om dens interesser overfor offentligheden
– at styrke det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne
– at forvalte de til lauget knyttede legater og fonde
– at hjælpe og støtte værdige og trængende personer med tilknytning til faget
– at uddele legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist særlige evner
– at yde økonomisk støtte til kulturelle tiltag, der har berøring med faget